Auteur: bregtje@mademarketing.nl

In 2016 werden "keuzedelen" ingevoerd in het MBO-onderwijs. Dit gebeurde in het kader van "onderwijsvernieuwing". Een keuzedeel is een module die een student kan kiezen binnen zijn of haar opleiding: het is een onderdeel waarin de student zich wil specialiseren (verdieping) of waarin de student...

In mijn werk is het belangrijk goed te plannen. Continu vooruit denken, continu afstemmen. Wat doe ik in die week? Wat in de week ervoor? Welke afstemming moet ik met bepaalde personen absoluut hebben? En zo. En dan is er oorlog, in Oekraïne. Ver weg,...

Zondagochtend vroeg was ik onderweg naar Surfcentrum Brouwersdam. Windkracht 9. Ik was onderweg om een student te ontmoeten. Ik luisterde naar "Vroege Vogels". Als de omstandigheden optimaal zijn, groeit en bloeit de natuur. Als de temperatuur, de windrichting en de windkracht juist zijn, vliegen de...

Het eerste kwartaal van het nieuwe jaar is voor onze opleiding belangrijk voor de werving van nieuwe studenten. Blijft de interesse voor onze opleiding bestaan? Elk jaar is dat weer een nieuwsgierigheid die met twijfels gepaard gaat. Want, blijft die wel bestaan? Onze huidige studenten...

Met de studenten van MBO4Leisuresports zijn we bijna altijd onderweg. Vlak voor Kerstmis waren we vier weken naar Oostenrijk voor onze sneeuwopleiding. We wonen dan samen, we leven samen, we werken samen, we leren samen. Al die tijd zijn we met elkaar. In een groep...