Opleidingen

MBO-opleidingen tot Watersport-, Wintersport- en Outdoor-instructeur

Je kunt een sportopleiding bij ons volgen op:
Niveau 3: Sport- en bewegingsleider (crebo: 25415)
Niveau 4: Sport- en bewegingscoördinator, training en coaching (crebo: 25414)

 

MBO4Leisuresports wil graag een alternatief zijn
voor een traditionele manier van opleiden.
Onze visie, vertaald in concrete programma’s, biedt een alternatief voor het traditionele schoolsysteem.

mbo4leisuresports-ski-instructor-sportopleiding

Hoe werkt het?

Structuur van de opleiding

De inhoud van de opleiding wordt bepaald door de kwalificatiestructuur sport en bewegen. Deze structuur is door de overheid bepaald en betreft alle MBO sportopleidingen. Ook de roc-sportopleidingen (inclusief cios) werken met deze structuur. Binnen deze structuur is er een algemeen deel (met Nederlands, Engels, Rekenen en Loopbaan & Burgerschap) en een beroepsspecifiek deel. Dit deel betreft de sport: je eigen vaardigheid, leren lesgeven, leren organiseren en tal van werkzaamheden (zoals materiaal onderhoud).

MBO4Leisuresports-mbo-sportopleiding-werkgebieden-muurklimmen

Specifieke werkgebieden

Gedurende je hele opleiding

Direct vanaf de start van de opleiding kies je voor specifieke werkgebieden. Dat is anders dan wat je meestal bij de andere sportopleidingen (zoals roc's) aantreft. De lessen van MBO4Leisuresports gaan direct over sneeuwsport, watersport en outdoor. De inhouden betreffen algemene kennis en vaardigheden, die onmiddellijk in een specifieke setting worden aangeboden. Je leert dus de achterliggende principes van lesgeven (zoals didactiek en methodiek), en je leert die in een specifieke context (bijvoorbeeld outdoor).

mbo4leisuresports-jaarplanning

Jaarplanning

Maatwerk voor elke student

Iedere student krijgt bij ons zijn/haar eigen jaarplanning. Deze jaarplanning is gebaseerd op onze algemene jaarplanning. Op basis van keuzes die we maken tijdens de intake volgen studenten bepaalde modules uit de algemene jaarplanning wel en andere niet. Welke wel en welke niet, dat hangt af van het niveau en de voorkeur van de student én (niet onbelangrijk) van wat er nodig is voor een goede ontwikkeling. De jaarplanning bestaat uit vier periodes. De eerste betreft vooral les en training en is van half september tot half december. De tweede is van half december tot april. Dit is werk/stage sneeuwsport. De derde periode is van april tot half juni en dit is weer les en training. De vierde periode is van half juni tot half september en dit is werk/stage water en/of outdoor.

MBO4Leisuresports-mbo-sportopleiding-sport-instructeur-worden

Opbouw jaarplanning in drie delen

Opleidingsweken en opleidingsdagen

In de jaarplanning wordt onderscheid gemaakt tussen 'Opleidingsweken', 'Opleidingsdagen' en 'Stage'. Er staan behoorlijk wat opleidingsweken in de jaarplanning. Studenten reizen dan op maandag naar de opleidingslocatie en reizen op vrijdag naar huis. De opleiding zorgt voor onderkomen. Soms zijn er meer opleidingsweken achtereen: in december zijn er bijvoorbeeld 3 opleidingsweken in Oostenrijk gepland. Ook dan verzorgt de opleiding onderdak. Wij geven dan drie weken achter elkaar les, waarbij de studenten op zaterdag altijd vrij zijn. Gedurende het hele jaar staan ongeveer 30 losse 'Opleidingsdagen' gepland. De opleidingsdagen duren acht uur en betreffen vooral theorie. Zij worden op nader te bepalen en goed bereikbare locaties georganiseerd. We houden altijd rekening met reistijden.

mbo4ls-mbo-sportopleiding-sportopleidingen-wintersport-watersport-outdoor-stage

En het derde onderdeel van de jaarplanning is ...

De stage

Tijdens de stageperioden kan een student bij een bedrijf in het werkveld aan de slag. Deze stage vindt in ieder geval in deze periode plaats, maar hoeft niet de hele periode te betreffen. Dat is per student verschillend. Een student die bijvoorbeeld de hele winter bij een skischool heeft gewerkt, hoeft niet perse in de zomer bij een watersport- of outdoorbedrijf aan de slag. Overigens zijn er veel studenten die dit wel doen, omdat ze het mooi werk vinden. Stagiairs worden meestal betaald door stagebedrijven.

MBO4Leisuresports-mbo-sportopleiding-theorie-sport-instructeur-worden

Inhoud opleiding

Theorie

De inhouden van de opleiding zijn gebaseerd op de algemene kwalificatiestructuur voor de sportopleidingen. Dit is een voorgeschreven wettelijk kader. Er is o.a. aandacht voor training van specifieke sportvaardigheden, Medical First Aid, onderhoud en kennis van specifieke materialen, het omgaan met klanten, samenwerken, het organiseren van sportactiviteiten en evenementen, plannen, voorbereiden, uitvoeren en evalueren. Analyseren en inschatten van niveaus en het coachen van deelnemers.

mbo4leisuresports-sportopleiding-surfers

Inhoud opleiding

Je eigen vaardigheid

Binnen alle modules wordt natuurlijk ook training voor het ontwikkelen van de eigen vaardigheid aangeboden om het voor een instructeur noodzakelijke niveau van eigen vaardigheid te behalen. Je krijgt dan specifieke training binnen de door jou gekozen richtingen (watersport, sneeuwsport of outdoor). Binnen sneeuwsport bieden we vooral skiën en snowboarden. Binnen watersport is er vooral aandacht voor kite- en windsurfen en voor lifeguard vaardigheden. Binnen outdoor is er aandacht voor klimmen, raften, ATB en tal van recreatieve outdoor-activiteiten.

mbo4ls-mbo4leisuresports-mbo-opleiding-algemene-vakken-sportopleiding-wintersport-watersport-outdoor

De algemene vakken

Op maat voor elke student en altijd in relatie tot de praktijk

De algemene vakken (Nederlands, Rekenen etc.) worden zoveel mogelijk in relatie tot betekenisvolle momenten in de opleiding aangeboden. Hierbij kijken we steeds wat er nodig is. Sommige studenten moeten meer voor rekenen doen dan anderen om een gewenst niveau te bereiken. Dat is ook zo bij Nederlands, Engels en Loopbaan & Burgerschap. Tijdens algemene opleidingsdagen volgen studenten daarom ook workshop gewijs de inhouden die voor hen relevant zijn.