Over MBO4LS

Mensen zijn heel verschillend. Is het dan niet vreemd wanneer een hele groep studenten op hetzelfde moment met exact dezelfde leerstof bezig is? Bij MBO4Leisuresports volgen studenten een persoonlijke leerroute terwijl ze wel in een groep functioneren.

 

Hoe we dat doen?
Ten eerste geeft de kleinschaligheid veel mogelijkheden. Daardoor kan er verschil gemaakt worden tussen studenten.
Ten tweede is weliswaar de opleidingsstructuur vanuit de overheid leidend voor het halen van een MBO diploma maar kan en mag het moment waarop inhouden aangeboden worden, variëren. Wij bieden tijdens de studie datgene aan wat voor de desbetreffende student of groep studenten op dat moment relevant is.

Maatwerk voor elke student

We hebben ervaren dat maatwerk voor elke student heel goed kan en dat een student dan in verreweg de meeste gevallen in drie jaar een diploma kan halen. Soms duurt het iets langer en soms duurt het ook wat korter. Het tempo van leren en wanneer welke inhouden langs komen, kan per student wisselen. Tijdens het MBO traject behalen studenten bij ons tevens internationaal erkende (instructeurs) licenties. Deze licenties bieden goede arbeidsperspectieven.

 

Op onze website lees je meer over onze opleidingsvisie, ons team en over de samenhang tussen theorie en praktijk, werkplekken, etc.

mbo4leisuresports-opleidingslocaties-frankrijk-nederland-oostenrijk-mbo-opleiding-sport-buitenland

Opleidingslocaties

Studenten leren bij ons (veel) op prachtige locaties. Dat zijn perfecte plekken waar praktijk en theorie direct in de context van het beroep gecombineerd worden.

 

Onze MBO sportopleidingen leiden op voor het diploma ‘sportleider’ (niveau 3) of het diploma ‘sport- en bewegingscoördinator’ (niveau 4).

Studenten aan het woord