Onze visie op leren

Onze visie op leren

Elk mens is anders, elk mens heeft talent en mensen inspireren elkaar. Daarom volg jij bij ons een persoonlijke leerroute terwijl je in een groep functioneert. Onze kleinschaligheid maakt dat mogelijk. Jij bepaalt wat je leert en op welk moment, wij faciliteren dat en begeleiden jouw ontwikkeling en je keuzes. Onze opleiders zorgen dat jouw ontwikkeling past binnen de opleidingsstructuur voor een diploma.

 

Professor Ken Robinson is een inspirerende spreker over onderwijs. Over het verschil tussen lesgeven en leren, over de uniciteit en creativiteit van elk mens en over de noodzaak dat te stimuleren. Kijk en luister hier naar zijn visie: Ken Robinson over onderwijs. Via deze link lees je zijn ideeën over de ontwikkeling van ons schoolsysteem.

Uitgangspunten voor leren (1)

Binnen onze opleidingen zoeken we steeds naar manieren van leren die effectief zijn voor onze groep studenten. Daarbij hanteren we onder andere de volgende uitgangspunten:

1. Degene die leert krijgt zeggenschap over die zaken die door hem of haar overzien kunnen worden.
2. De opleiding stuurt, helpt en coacht bij de zaken die nog niet gezien of overzien worden.
3. We zoeken naar een basis van wederzijds vertrouwen. Als opleiders doen we de dingen om jou als student te helpen (en niet om er zelf beter van te worden).
4. We kiezen voor opleidingsplekken waar het logisch is om theorie en praktijk aan elkaar te verbinden.

Uitgangspunten voor leren (2)

5. Theorie is alleen maar een woord wat we gebruiken om een specifieke manier van leren binnen het leerproces aan te duiden. Theorie is het aanbrengen van ordening in praktijkervaringen.

6. Leren is een proces van veranderen. Wanneer je wat geleerd hebt, dan is er dus iets veranderd. Het gaat niet alleen om het behalen van examens en toetsen. Examens geven een beeld van wat iemand reeds kan en daarmee zijn examens instrumenten die een opleider gebruikt om degene die leert verder te helpen in zijn of haar leerproces.

Gerichte opleidingsprogramma’s

Wij geloven dat mensen graag willen leren als ze dingen mogen doen waarvan ze zien dat deze zinvol zijn. Dat werkt met een leertraject dat uitdagend en relevant is en ook veel plezier geeft. Dingen doen die je kunt begrijpen en waarvan je ook gelooft dat het je verder helpt. Juist wanneer je geen zin hebt om te leren en je weet dat het je helpt, blijft de motivatie om het te doen.

 

Daarom werken we met gerichte opleidingsprogramma’s. Concreet betekent dat: veel opleidingstijd in de sneeuw, op het water en outdoor.

 

Onze begeleiders coachen veel in en vanuit de praktijk. Daar leer je kijken en zien waar het over gaat.