MBO4leisuresports-de-school-zonder-lokalen-buiten-opleiding-mbo

Niks moet, behalve ademhalen en plassen

Niks moet, behalve ademhalen en plassen

Studenten vinden het in het begin maar gek dat ze in onze opleiding weinig “moeten”. Dat is een woord dat we graag omzeilen. Een principe in ons onderwijs is dat de student bepaalt wat hij of zij wil leren. Onze studenten bepalen ook zelf of ze wìllen leren. Het laatste heeft te maken met de mindset, met de houding van de student: als je er iets van wilt maken, lukt dat meestal. Het eerste heeft te maken met interesse, met actualiteit, met de omgeving, met samenwerking: die zijn van invloed op de motivatie waarmee een student aan de slag gaat.

Eigenaarschap

Ik vind het lastig om te accepteren als niet alle aanwezigen in een les of activiteit iets geleerd hebben, dat we niet iedereen hebben kunnen raken. Collega’s wijzen mij er dan op wie we juist wel geraakt hebben, bij wie het vuurtje aangestoken of aangewakkerd is. Studenten die geraakt worden, gaan ervaren hoe leuk het is om te leren, om zich te blijven ontwikkelen. Elke les weer, elke dag weer, elke week, elke maand. Als studenten dat ervaren en voelen, is het hek van de dam en zijn ze zelf de regisseur geworden van hun ontwikkeling. Wij noemen dat eigenaarschap.

MBO4leisuresports-de-school-zonder-lokalen-buiten-opleiding-mbo

Sneeuwstage

Onze studenten zijn sinds Kerstmis op sneeuwstage. Voor Kerst hadden we 1 maand opleiding in de sneeuw, waarin zowel de ski-opleiding als de persoonlijke ontwikkeling uitgebreid aan de orde waren. Tussen Kerst en Pasen is iedereen in de sneeuw. Geheel of gedeeltelijk; studenten bepalen zelf wat het beste in hun programma, planning en ontwikkeling past en delen zo hun stagekwartaal in. Zo is er ook eigenaarschap voor de stage.

NRTO-MBO4leisuresports-lid-van-NRTO