Studenten en opleiders leren samen

Studenten en opleiders leren samen

Periodiek hebben we in onze opleiding zogenaamde “opleidersdagen”. Dan zijn onze collega opleiders aanwezig op een reguliere opleidingsdag en we werken dan samen, studenten en opleiders. We spreken dan lang en intens over hun beider ontwikkeling, over de opleiding en over ons vak. Supergaaf.

Uniek in onze opleiding

MBO4Leisuresports is een bijzondere opleiding omdat wij als opleiders ons eigen vak dagelijks in de praktijk aan onze studenten mogen laten zien. Elke opleidingsdag is een les in ons vak aan onze studenten, hoe die er ook uit ziet. Wij zijn hun voorbeeld. Ons voorbeeld is niet altijd perfect, wel altijd leerzaam: we bespreken wat er gebeurt, wat de effecten daarvan zijn, of studenten ervan leren. Immers, je weet nooit of je uitleg of toelichting is aangekomen, dus altijd navragen. Dit proces is nooit klaar.

Wij bespraken dat we onze studenten explicieter, veelvuldiger en eerder in de opleiding) bewust willen maken van ons mooie vak. In het verlengde daarvan kwamen we tot de conclusie dat aandacht voor gedrag, gebeurtenissen en omstandigheden essentieel is: “heb je door wat er nu gebeurt?” en “heb je door welk effect dit heeft op de activiteit, de sfeer of de groep?”

Niet om studenten af te kammen als ze onhandige keuzes maken, maar om te leren hoe dingen ook anders kunnen. Zodat ze meer opties krijgen. Hierdoor richten we de aandacht van onze studenten steeds weer op het groepsproces, op de samenwerking, op het leren. Zo leggen we continu de relatie tussen individu en groep: zo werkt ons vak in de praktijk en zo werkt ook onze opleiding. Je kunt onze opleiding niet in je eentje doen, we doen het samen.

Student te allen tijde centraal

Hoe centraal kun je staan? We zijn zoveel mogelijk met onze studenten in gesprek, het liefst dagelijks. Zij weten beter dan wie ook hoe ze functioneren, wat ze willen leren en bereiken en hoe ze eigenaar kunnen zijn van hun eigen proces. Alleen nog niet altijd bewust. Aan ons als opleiders is de uitdaging om steeds weer de juiste vragen te stellen en op zoek te zijn naar de wijze waarop de student zich het beste kan ontwikkelen. Onze leidraad is daarbij het kwalificatiedossier. Daarin wordt (van overheidswege) beschreven wat studenten in een opleiding Sport & Bewegen mogen leren. Studenten voelen zich zeer gezien omdat wij zo hun persoonlijke ontwikkeling(splan) inzichtelijk maken.

NRTO-MBO4leisuresports-lid-van-NRTO