mbo4leisuresports-sportopleiding-surfers

Onderwijsinspectie + MBO4Leisuresports

Onderwijsinspectie + MBO4Leisuresports

Onderwijsinspectie op bezoek

Minstens eens per vier jaar wordt elke onderwijsinstelling door de Onderwijsinspectie bezocht. Dat heet 4JO, vierjarig onderzoek. Als instelling krijg je daarvan een rapport. Het meest recente rapport van de inspectie over onze opleiding is van januari 2019. In dat rapport stond: “MBO4Leisuresports heeft goed zicht op de kwaliteit van het onderwijsproces en weet de hoge ambities die zij daarvoor heeft waar te maken. Het onderwijsproces is dan ook van goede kwaliteit. De directie weet binnen de wettelijke kaders effectief vorm te geven aan leren en begeleiding waardoor studenten gemotiveerd en betrokken zijn. Dit resulteert ook in een groot aantal diploma’s.”

mbo4leisuresports-sportopleiding-surfers

Goed kan altijd beter

De ambities van onze opleiding zijn groot, u begrijpt dat het ook onze ambitie is om de hoogste beoordeling te bereiken. De inspectie kent de beoordelingen “Onvoldoende”, “Voldoende” en “Goed”. Wij gaan voor “Goed”. Omdat de inspectie constateerde dat onze opleiding de examens Nederlands inkocht bij een inmiddels niet meer door het ministerie gecertificeerd bureau en omdat onze beoordelingsprotocollen naast onvoldoende en voldoende ook een goed-beoordeling moesten gaan krijgen, kregen wij geen “Goed” in januari 2019. De procedure is dan dat een jaar later deze waarnemingen wederom worden geïnspecteerd. Dat heet vervolgtoezicht.

Op naar “Goed”

De afgelopen weken stonden voor mij in het teken van dit vervolgtoezicht. Ik werd uitgenodigd om aanvullende gegevens te delen met de inspectie en ik vond dat spannend: mijn eerste contact met de onderwijsinspectie als directeur van MBO4Leisuresports. De benodigde formulieren zijn goed ontvangen. Naar aanleiding daarvan volgde een telefonisch gesprek met de inspecteur. We constateerden dat de aanpassing van de inkoop en het gebruik van het examen Nederlands juist is en dat de bredere beoordeling van de examens, met ook de mogelijkheid om “Goed” te scoren, juist is verwerkt. Ook mocht ik een uitgebreide toelichting geven op de wijze waarop studenten gedurende hun opleiding aan producten werken voor hun portfolio, hoe wij dat in de opleiding in een functioneringsgesprek en in de meesterproef examineren en hoe studenten en examinatoren daarbij betrokken zijn. Ook dat was spannend, maar de conclusie van de inspecteur was heel positief. Daar was ik zo blij mee dat ik durfde te vragen of de eindbeoordeling van het vierjarig onderzoek van MBO4Leisuresports nu ook formeel “Goed” kan worden. Dat is de hoogste beoordeling. In spanning wacht ik op het antwoord in de loop van mei.

Je kunt MBO4Leisuresports ook rechtstreeks volgen op Linked-in:
linkedin.com/company/mbo4leisuresports

mbo4leisuresports-sportopleiding-kennismaken