Wintersport Instructeur

MBO 4 Opleiding Wintersport Instructeur

MBO4Leisuresports is een particulier opleidingsinstituut.
We bieden (door het ministerie erkende) opleidingen Sport en Bewegen aan.

 

Je kunt een sportopleiding bij ons volgen op:
Niveau 3: sport en bewegingsleider (crebo: 25415)
Niveau 4: sport en bewegingscoördinator, training en coaching (crebo: 25414)

 

In de eerste plaats willen we graag een alternatief bieden
voor een traditionele manier van opleiden.
Onze visie, vertaald in concrete programma’s,
biedt een alternatief voor het traditionele schoolsysteem.

Hoe werkt het?

De inhoud van de opleiding wordt bepaald door de kwalificatiestructuur sport en bewegen. Deze structuur is door de overheid bepaald en betreft alle MBO sportopleidingen. Ook de roc sportopleidingen (inclusief cios) werken met deze structuur.

 

Binnen deze structuur is er:
1. Een algemeen deel (Nederlands, Engels, rekenen en Loopbaan & Burgerschap)
2. Een beroepsspecifiek deel. Dat laatste deel betreft de sportinhouden.
Binnen dat beroepsspecifieke deel (sport) ben je bezig met; leren lesgeven, organiseren en tal van werkzaamheden (bijvoorbeeld materiaal onderhoud).

Specialisatie

Direct vanaf de start van de opleiding kies je voor specifieke werkgebieden. Dat is anders dan wat je meestal bij de andere sportopleidingen (bij de roc’s) aantreft. De lessen gaan dus direct over sneeuwsport, watersport en outdoor. De inhouden betreffen algemene kennis en vaardigheden, die echter in een specifieke setting worden aangeboden. Je leert dus bijvoorbeeld de achterliggende principes van lesgeven (zoals didactiek en methodiek), maar je leert die in een specifieke context (bijvoorbeeld outdoor).

Algemene vakken

De zogenaamde algemene vakken worden zoveel mogelijk in relatie tot betekenisvolle momenten in de opleiding aangeboden. Hierbij kijken we steeds wat er nodig is. Sommige studenten moeten meer voor rekenen doen dan anderen om een gewenst niveau te bereiken. Dat is ook zo bij Nederlands, Engels en Loopbaan & Burgerschap. Tijdens algemene opleidingsdagen volgens studenten daarom ook workshop gewijs de inhouden die voor hen relevant zijn.

Inhoud van de opleiding:

De inhouden van de opleiding zijn gebaseerd op de algemene kwalificatiestructuur voor de sportopleidingen.

 

Er is aandacht voor onder andere; training van specifieke sportvaardigheden, Medical First Aid, onderhoud en kennis van specifieke materialen, omgaan met klanten, samenwerken, organiseren van sportactiviteiten en evenementen, plannen, voorbereiden, uitvoeren en evalueren. Analyseren en inschatten van niveaus en het coachen van deelnemers.

 

Binnen alle modules wordt natuurlijk ook training voor het ontwikkelen van de eigen vaardigheid aangeboden, om het niveau van een instructeur te behalen.
Je krijgt dan specifieke training binnen de door jou gekozen richtingen (watersport, sneeuwsport of outdoor).

 

Focus binnen onderdelen:

  1. Binnen sneeuwsport bieden we vooral skiën en snowboarden.
  2. Binnen watersport is er vooral aandacht voor kite- en windsurfen en lifeguard vaardigheden.
  3. Binnen outdoor is er aandacht voor klimmen, raften, ATB en tal van recreatieve outdoor-activiteiten.