Lesgeven analyseren voor dummies

Lesgeven analyseren voor dummies

Als wij in de opleiding bewegingen analyseren, doen we dat aan de hand van enkele modellen. Ons basismodel is “Bewegingsanalyse voor dummies”.

Lichaamsspanning, beweging en balans zijn de basale elementen. In de afgelopen weken zijn we met enkele collega’s op stagebezoeken geweest bij onze studenten. Ook lesgeven kun je analyseren. Ook daarbij is sprake van enkele basale elementen. Aan de hand hiervan kunnen studenten zichzelf beoordelen en het geeft voer voor mooie verdieping van kennis van lesgeven.

Basale elementen

Bij de eerste kennismaking gaat het om het maken van contact. Het uitbouwen van je relatie met cursisten en het maken van werkelijke verbinding met mensen na dat eerste contact is een belangrijke vaardigheid. De organisatie van de les, de mate waarin wordt gedifferentieerd en de fysieke en sociale veiligheid zijn belangrijk om een les goed te maken. Uiteindelijk meten wij het succes van een les af aan de mate waarin de deelnemers heeft geleerd, wat op vele vlakken kan zijn.

Diepgang

Zo vaak merk ik dat “lesgeven” onderschat wordt. Als we “veilig terug zijn” of als we “lekker bezig zijn geweest”, ligt tevredenheid op de loer. Dan begint het pas. Als je beter gaat differentiëren, worden de verschillen groter en is het noodzakelijk dat je nog beter differentieert. Een mooi spanningsveld voor de betere lesgever. Naarmate je beter wordt als lesgever is de verdieping eindeloos in differentiatie, organisatievormen of relevante oefenvormen. Dan ontstaat het inzicht in het belang van details: alles heeft invloed en de kleinste veranderingen kunnen het succes van een les enorm beïnvloeden.

Het is heel tof om op stagebezoek te zien dat studenten dat langzaam maar zeker in de vingers aan het krijgen zijn.