kleinschalige-opleiding-biedt-maatwerk-mbo4leisuresports-mbo-sportopleiding

Leerhulp MBO4Leisuresports

Leerhulp MBO4Leisuresports

Verbaal, voorbeeld, manueel, arrangement

In de opleiding bij MBO4Leisuresports wordt door studenten en opleiders dagelijks gesproken over leerhulp. Niet onbelangrijk voor een lesgever. Wij onderscheiden er vier: verbaal, voorbeeld, manueel en arrangement. Op de foto boven dit artikel zie je een voorbeeld van manuele leerhulp. Ongetwijfeld vergezeld van een toelichting van de opleider (verbaal). Wellicht heeft de instructeur net iets voorgedaan of doet hij dat juist nadat de cursist het zelf heeft geprobeerd. In onze opleiding zijn we meer van het laatste: eerst zelf proberen, een beetje stoeien en daar dan vragen over krijgen.

kleinschalige-opleiding-biedt-maatwerk-mbo4leisuresports-mbo-sportopleiding

Arrangement

De krachtigste vorm van leerhulp is het arrangement: heeft de piste de juiste helling? Is het zeil van de juiste grootte? Heeft de fiets de juiste maat? Past het parcours bij de vaardigheden van de deelnemer? Of wellicht juist allemaal niet… Het arrangement heeft veel variabelen en vergt een goed inzicht van de instructeur in de vaardigheden van de deelnemers en materiaal, parcours of terrein. Wat kan een deelnemer, wat wil de cursist en hoe is de mentale gesteldheid? Er zijn zoveel variabelen dat met het arrangement veel te verliezen is en net zoveel te winnen. Als gevolg van omstandigheden kan een gekozen arrangement snel veranderen. Onze studenten worden getraind om daar continu op in te spelen en steeds vooruit te denken over vervolgstappen in lessen.

mbo4leisuresports-strand-surfboard-oefenen

Complexe antenne

Om steeds opnieuw in te kunnen spelen op veranderende situaties ontwikkelen onze studenten een complexe antenne die gevoelig is voor de activiteit, de omgeving, veiligheid, materiaal, de deelnemers aan de activiteit, hun vaardigheidsniveaus, hun emotionele reacties op activiteit en omstandigheden, het maken van keuzes en het nemen van besluiten. Kortom, vaklui.