Inhoud sportopleidingen

Je kunt een sportopleiding bij ons volgen op:
Niveau 3: sport en bewegingsleider (crebo: 25415)
Niveau 4: sport en bewegingscoördinator, training en coaching (crebo: 25414)

De opleidingsstructuur doorloop je in 3 nivo's:
1. Meewerken en assisteren (niveau 2: Trainee)
2. Instructie geven en organiseren (niveau 3: Instructeur)
3. Werken als instructeur en tevens coördineren (niveau 4: coördinator)
Hoe lang je binnen een bepaald niveau functioneert, hangt af van de snelheid waarmee je ontwikkeld en het niveau waarmee je instroomt.

Trainee (niveau 2)
Doel: Leren kennen van het werkgebied en assisteren bij lessen.

Inhouden:
Training van specifieke sportvaardigheden, Medical First Aid, onderhoud en kennis van specifieke materialen, omgaan met klanten en samenwerken met collega’s
Leren assisteren bij het organiseren van lessen, sportactiviteiten en evenementen, plannen, voorbereiden, uitvoeren en evalueren. Analyseren en inschatten van niveaus, coachen van deelnemers.
Binnen alle modules ga je trainen om je eigen vaardigheid op het niveau van een instructeur te krijgen.
Je krijgt dan specifieke training binnen de gekozen richting(en) (watersport, sneeuwsport of outdoor).

Instructeur (niveau 3)
Doel: werken als instructeur / leraar.

Lesgeven. Inhoud:
Leren organiseren van lessen, sportactiviteiten en evenementen, plannen, voorbereiden, uitvoeren en evalueren. Analyseren en inschatten van niveaus en coachen van deelnemers.

Je wordt je bewust van communicatie in talloze situaties binnen de organisatie van het sportbedrijf
Binnen deze modules leer je de specifieke beroepszaken ook in een vreemde taal (Engels, Duits). Je leert hoe mensen communiceren en hoe dat van toepassing is op het werken met groepen.  Inhoud:
Vreemde talen, communicatietraining en ontwikkelen van persoonlijke competenties.

Je kunt dit niveau afsluiten met het diploma niveau 3: sport en bewegingsleider (crebo: 25415)

Coördinator (niveau 4)
Doel: lesgeven op een hoger level en coördinatie van evenementen.

Binnen de modules van niveau 4, wordt je geleerd om je instructeurvaardigheden nog meer uit te bouwen naar verschillende toepassingsgebieden. Inhoud:
Lessen en activiteiten zodanig plannen, voorbereiden en uitvoeren dat je als instructeur kunt werken met een breed scala aan deelnemers.
Daarnaast coördineren binnen de organisatie van het bedrijf.
Binnen deze module leer je wat er allemaal komt kijken bij het coördineren van een bedrijf in de watersport, sneeuwsport of outdoor.
Inhoud:
Leren plannen en afstemmen tussen programma’s, beschikbare materialen, instructeurs, activiteiten, deelnemers, tijden, etc.
Werken met organisatiemodellen, briefings, communicatiemiddelen, etc.

Je kunt afsluiten met een niveau 4 diploma:
Sport en bewegingscoördinator, training en coaching (crebo: 25414)


alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

MBO4Nederland
heeft het keurmerk
van de NRTO:
nrto_keurmerk_jpeg.jpg - 13.20 KB

nrto-logo website 2.jpg - 11.35 KB

Algemene
Voorwaarden

Gedragscode

Partners:


 

you tube 3.jpg - 2.74 KB

facebook 3.jpg - 2.54 KB